"Ik hou van afwisseling en uitdaging. Ik heb een behoefte het mensen naar de zin te maken. Ook wil ik uiting geven aan mijn eigen gevoelens en behoeftes.

Deze drie aspekten tekenen mijn werk. Alweer meer dan tien jaar maak ik schilderijen, muurschilderingen en illustraties. Invulling gebeurt in nauw overleg en er wordt rekening mee gehouden met wat er bij het karakter van individu en ruimte past. Hiernaast creeer ik ruimte voor 'vrij werk' waarbij ik me volledig kan laten leiden door eigen impulsen. Recent werk toont rust, ingetogenheid; eerder werk is veelal expressiever en abstracter. Mijn beeldende ontwikkeling ligt dus niet zozeer in verdieping, dan wel verbreding, nieuwe uitdagingen en behoeftes. Elke levensfase heeft zijn eigen zeggenschap op mijn werk. Ik heb een sterk geloof in de kracht van de eenvoud en hou van helder kleurgebruik. Veelzijdigheid, helderheid en eenvoud zijn de kenmerken van mijn werk".

Aldus Gerda (17-03-1969)